TCTQ MAXIMALISEERT DE KANSEN TOT COMMERCIEEL SUCCES

TCTQ – is opgericht om consultancydiensten te verlenen aan organisaties teneinde hen te helpen hun commerciële (en dus financiële) doelstellingen te realiseren. Daartoe is een methode ontwikkeld die inzicht biedt welke acties en investeringen nodig zijn om die doelstellingen van de betreffende organisatie te borgen. Door feitelijke data uit een organisatie te destilleren wordt met behulp van de methode van TCTQ inzichtelijk welke feiten en welke aannames er binnen de organisatie waren bij het maken van keuzes. Die worden vervolgens geanalyseerd waaruit dan volgt of en hoe het anders moet. Om invulling te geven aan de methode en daardoor trefzeker te zijn worden in totaal 6 modules doorlopen.

“TCTQ GEEFT GEVOEL WAAR DE BUSINESS OM GAAT, EEN WAKE-UP CALL DIE INEENS EEN MATE VAN BEWUSTWORDING TEWEEG BRENGT”
HERWIN VAN DEN BERG • BUSINESS.NL
“MAGIE OP DE WERKVLOER!”
EDDY ASSIES • MANAGING DIRECTOR TOYSXL
“MAXIMALE OMZET EN DIT ZONDER KORTING, HEREN…GOED GEDAAN!”
SANDRA EIKELENBOOM • HOOFD MARKETING, COMMUNICATIE & VERKOOP - NATIONALE OPERA & BALLET
“De hoogste omzet ooit uit de historie van SeeBuyFly, well done!”
JACQUES HOENDERVANGERS • (VOORHEEN) DIRECTOR COMMERCIAL SERVICES & MEDIA, SCHIPHOL GROUP
“Toon is tijdens de workshop met zijn methode en persoonlijke aanpak indrukwekkend snel in staat geweest om tot ons DNA door te dringen. Wat daarvoor nog alleen als gevoel leeftde, werd nu opeens concreet en tastbaar. Het heeft ons handvatten gegeven om duidelijkere richting aan te brengen in onze marketing strategie. Ik kan het dus absoluut aanbevelen.”
CORNO SCHRAVERUS • M-INDUSTRIES

WAKE-UP CALL

De analyses van TCTQ kan je zien als een wake-up call. De spreekwoordelijke spiegel wordt je voorgehouden. Doe je nog wel de dingen die je moet doen. Weet je met grote mate van zekerheid welke koers je moet varen om je ‘eindbestemming’ te halen. TCTQ brengt op pragmatische wijze in kaart welke kant je op moet om je bestemming te halen.

BEWUSTWORDING

Organisaties groeien. Het gaat goed. Komt dit doordat de producten goed zijn, de naam goed is of omdat het personeel het zo goed doet. Vraagstukken die wij vaak tegenkomen. De analyses van TCTQ maken je bewust van je organisatie en legt de pijnpunten bloot. De marktproblematiek in kaart. Het stukje bewustwording zorgt ervoor dat je anders kunt gaan acteren/handelen om te verbeteren.

FACT BASED

TCTQ werkt fact based. De analyses halen feitelijke data uit je organisatie. Deze data wordt verwerkt in onze modellen en leveren feitelijke oplossing aan. Volg je vandaag de feitelijke oplossingen op dan maximaliseer je de kansen tot commercieel succes.

LATEN WE SAMENWERKEN. SAMEN KOMEN WE TOT GROTE HOOGTES 

Dankzij de pragmatische aanpak weet TCTQ binnen 2 weken een koers uit te stippelen die uw organisatie met grote mate van zekerheid richting haar ambitieuze doelstelling assisteert.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op 06 16 580 797